Visie en missie

VISIE

fermacell wil haar bijdrage leveren aan een duurzame wereld door het ontwerpen en ontwikkelen van producten op basis van veilige en volledig herbruikbare materialen. De kwaliteit van onze producten beperkt zich niet alleen tot de tastbare eigenschappen van het product, maar heeft ook betrekking op het effect ervan voor mens en milieu, in de breedst mogelijke zin.

MISSIE

fermacell wil nationaal en internationaal koploper zijn in milieubewust en gezond bouwen.
De belangrijkste missie van fermacell is het leveren van een bijdrage aan een gezonde en duurzame samenleving.
fermacell ziet maatschappelijk verantwoord ondernemen als de kern van haar bestaan. Dit maakt de drie-eenheid People - Planet - Profit tot uitgangspunt voor al haar handelen. fermacell koppelt idealisme aan ondernemerschap en daarmee maatschappelijke en ecologische betrokkenheid aan de voorwaarde van economisch rendement.