Veelgestelde vragen

Op 18 en 19 april 2013 organiseert de NVTG haar jaarlijks tweedaagse congres met als thema ondernemende zorg: " de toekomst !? "

25-3-2013

fermacell in ziekenhuizen

 

 

 

Het jaarcongres 2013 van de NVTG (een vereniging voor facility professionals in de zorgsector) richt zichop drie met elkaar samenhangende thema’s: ondernemerschap - innovatie -creativiteit.


De gezondheidszorg wordt geconfronteerd met vele vraagstukken. Denk maar aan te weinig handen aan het bed, toenemende vergrijzing, de wens om gezond oud te worden en zorgkosten die drastisch verlaagd moeten worden. De sector zit te springen om niet alleen ondernemende, maar ook innovatieve medewerkers die de zorg beter kunnen maken en betaalbaar houden.

 

Maar … de zorg is volgens kenners de groeisector van de komende jaren. Dat vraagt om nieuwe en creatieve benaderingen van deze ingewikkelde markt. Volop kansen dus voor eigen medewerkers, maar ook voor ondernemers. Creativiteit en creatief denken, zowel aan de kant van de ondernemende zorgonderneming als van externe vernieuwers, is nodig om beide werelden bij elkaar te brengen.

 

fermacell in ziekenhuizen

Fermacell is Mediasponsor van dit congres. Wanneer het onderwerp ‘gezond wonen' u nauw aan het hart ligt en wanneer dat begrip voor u meer inhoudt dan alleen maar het vermijden van bouwmaterialen die schadelijke stoffen bevatten, dan kunt u met fermacell greenline nog een stap verdergaan en investeren in gezond wonen enlevenskwaliteit.

 

De negatieve invloeden van schadelijke stoffen mogen het genezingsproces niet hinderen. De ongezonde lucht die circuleert in ziekenhuizen, is te wijten aan gasvormige schadelijke stoffen, bijvoorbeeld uitdamping afkomstig van bouwmaterialen, vloerbekleding, isolatiemateriaal of technische apparaten. Deze schadelijke stoffen kunnen aanleiding geven tot overgevoelige reacties. fermacell greenline is in staat om de kwaliteit van de lucht en het welzijn te verbeteren, ook in ziekenhuiskamers, wat op die manier het genezingsproces bevordert. Schadelijke stoffen uit de binnenlucht worden duurzaam gebonden. Het onafhankelijke eco-INSTITUT uit Keulen heeft de werking van fermacell greenline onderzocht en bevestigd. Een duidelijke vermindering van de concentratie schadelijke stoffen.

 

De fermacell Gipsvezelplaten greenline zijn langs beide zijden met een werkzame stof op basis van keratine bekleed. Die stof neemt in een natuurlijk proces schadelijke stoffen – zogenaamde vluchtige organische verbindingen (VOC’s) – zoals formaldehyde uit de binnenlucht op en zet die in permanent onschadelijke stoffen om. Daarom geeft greenline de opgenomen schadelijke stoffen zelfs bij hoge temperaturen, een hoge luchtvochtigheid en een krachtige verluchting niet meer aan de binnenlucht af.

 

fermacell Gipsvezelplaten greenline zijn bijzonder eenvoudig te verwerken, op dezelfde manier als de klassieke gipsvezelplaten.

 

 

×