Veelgestelde vragen

fermacell treedt toe tot de Stroomversnelling

4-2-2016
Vandaag heeft fermacell de ledenovereenkomst met de Stroomversnelling in Culemborg ondertekend.

 

 

Wat is Stroomversnelling?

Stroomversnelling is een netwerk van ambitieuze bouwers, toeleveranciers, corporaties, gemeentes, financiers, netbeheerders en anderen die samen aan de slag gaan om Nul op de Meter renovaties en nieuwbouw mogelijk te maken. Stroomversnelling vindt dat iedere woningeigenaar in Nederland moet kunnen kiezen voor een mooie, comfortabele en betaalbare woning.

Definitief akkoord klimaattop Parijs

Het klimaatakkoord van Parijs is een vervolg op het Kyoto-protocol uit 1997. Daarin spraken destijds 187 landen af de CO2-uitstoot tussen 2008 en 2012 met 5,2 procent te verminderen ten opzichte van 1990. Energieneutraal bouwen komt snel dichterbij. De herziene Europese Richtlijn energieprestatie gebouwen (2010/31/EU) van mei 2010 stelt dat alle nieuwe gebouwen uiterlijk 31 december 2020 bijna-energieneutraal gebouwd moeten worden. En voor nieuwe overheidsgebouwen geldt dat zelfs al twee jaar eerder.

Wat is het doel van ons lidmaatschap?

Fermacell BV, onderdeel van Xella International GmbH, is actief op de internationale bouwstoffenmarkt met integrale systeemoplossingen voor de droge binnenafbouw en gevelconstructies.

fermacell kent haar verantwoordelijkheid als het om een schoner milieu en een betere leefomgeving gaat. Neem alleen al ons schone productieproces. Maar daarmee stopt onze duurzaamheidsgedachte niet. In de woning- en utiliteitsbouw is nog veel te winnen als het gaat om energiebesparing en CO2-reductie. Tot nu toe nemen bedrijven in de bouwketen vaak individueel maatregelen. Samenwerking leidt echter tot veel meer innovatieve oplossingen. Samen tot energiezuinige, duurzame en efficiënte gebouwen komen, is in de toekomst absoluut noodzakelijk. Fermacell werkt er graag aan mee.

Visie en missie van fermacell

Visie: fermacell wil haar bijdrage leveren aan een duurzame wereld door het ontwerpen en ontwikkelen van producten op basis van veilige en volledig herbruikbare materialen. De kwaliteit van onze producten beperkt zich niet alleen tot de tastbare eigenschappen van het product, maar heeft ook betrekking op het effect ervan voor mens en milieu, in de breedst mogelijke zin.
Missie:fermacell wil nationaal en internationaal koploper zijn in milieubewust en gezond bouwen. De belangrijkste missie van fermacell is het leveren van een bijdrage aan een gezonde en duurzame samenleving. fermacell ziet maatschappelijk verantwoord ondernemen als de kern van haar bestaan. Dit maakt de drie-eenheid People - Planet - Profit tot uitgangspunt voor al haar handelen. fermacell koppelt idealisme aan ondernemerschap en daarmee maatschappelijke en ecologische betrokkenheid aan de voorwaarde van economisch rendement.

De samenwerking binnen de Brede Stroomversnelling zien wij - op grond van onze bovenstaand omschreven visie, missie- als een logische vervolgstap.

Wat heeft fermacell de Stroomversnelling te bieden?

Op grond van onze sinds 1971 opgebouwde expertise op het product, maar vooral op het niveau van integrale systeemoplossingen voor de droge binnenafbouw en gevelconstructies, hebben wij veel kennis binnen onze organisatie. Naast het delen van kennis zijn wij innovatief. Onze expertise is opgebouwd door fundamenteel onderzoek, oplossingsgericht integraal onderzoek en ervaring. Deze expertise wordt in toenemende mate samen met fabrikanten met additionele integrale systeemoplossingen opgebouwd. Deze expertise en samenwerkingsverbanden worden zowel algemeen fundamenteel als projectspecifiek ingezet. Het resultaat voor de klant hebben we uitgebreid gedocumenteerd in brochures, documenten en rapporten. Indien nodig geven we een specifiek klant- of projectgericht integraal advies of gaan we gezamenlijk een ontwikkeltraject opzetten.

fermacell is graag bereid haar toegevoegde waarde in de Brede Stroomversnelling in te brengen.

Samenwerking fermacell en Stroomversnelling

Samenwerking in de bouw is in toenemende mate een voorwaarde om tot technisch en economisch goede integrale oplossingen te komen. Succesvol samenwerken vraagt om het faciliteren van samenwerken. De toenemende complexiteit van de bouw maakt dit tot een belangrijke en zelfs noodzakelijke voorwaarde. Binnen de Brede Stroomversnelling hebben partijen dus "elkaar nodig" . Ook fermacell heeft deze samenwerking dus nodig en wil hier graag haar bijdrage aan leveren.

Fotocredits: Sophia van den Hoek

×