Veelgestelde vragen

fermacell Quietroom Product Certificaten

2-5-2017
In de bouwwereld, en dus ook bij hotels, geldt dat een kleine afwijking tot grote tekortkomingen in de prestaties kan leiden. Deze afwijkingen worden meestal pas later zichtbaar: door slechte reviews, door hoge reparatiekosten achteraf of door de onvermijdelijke sloop van het bouwwerk. Dit soort kostbare fouten kan vermeden worden door toepassing van gecertificeerde producten.

 

fermacell voldoetaan akoestische richtlijnen van Quiet Room® label

De Stichting Quietroom controleert via een toelatingsonderzoek of de aangemelde producten van fabrikanten van geluidswerende bouwproducten in de hotelketen voldoen aan de vastgestelde akoestische richtlijnen van het Quiet Room® label.

Quietroom Product Certificaat staat garant voor zekerheid, veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid

Certificering geldt als bewijs dat deze producten een bijdrage leveren aan de Quietroom normen. Zo wordt aan afnemers en opdrachtgevers in de hotelketen het vertrouwen gegeven dat deze producten garant staan voor zekerheid, veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid. Voor certificatie moeten de producten aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze zijn vastgelegd in het Handboek Quiet Room® label, waarin het proces en de randvoorwaarden gedetailleerd zijn beschreven. Een Quietroom Product Certificaat heeft in het algemeen een geldigheidsduur vaneen jaar, omdat de QR beoordelingsrichtlijnen en bijbehorende certificaten regelmatig worden aangepast aan de nieuwe (markt)ontwikkelingen, regelgeving en normen.

  • Quietroom Product Certificaat fermacell Vloerelementen met vilt
  • Quietroom Product Certificate fermacell Flooring Elements type 2E26/2E16
  • Quietroom Product Certificaat fermacell Vloerelementen met minerrale wol
  • Quietroom Product Certificate fermacell Flooring Elements type 2E32/2E35
  • Quietroom Product Certificaat fermacell Gipsvezelplaten
  • Quietroom Product Certificate fermacell Gypsum Fibreboard


In de pers:

- Aannemervak

×