Veelgestelde vragen

Fermacell op NVTG Voorjaarscongres 2019

1-4-2019
Op donderdag 11 april 2019 organiseert de Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg (NVTG) het NVTG Voorjaarscongres dat plaats vindt in het NH Conference Centre Koningshof te Veldhoven. Het congresthema van dit jaar is "Energietransitie betekent investeren en innoveren".

 

Het NVTG Voorjaarscongres is een hoogtepunt voor professionals in het (technisch) facilitaire vakgebied in de zorgsector. Het congres wordt door vele deelnemers bezocht. Bijzondere waardering is er voor de beursvloer van het congres, die een uitstekende gelegenheid biedt om te netwerken.


Congresthema

Het congresthema van dit jaar is: "Energietransitie betekent investeren en innoveren".

NVTG-leden staan de komende jaren voor een uitdaging. De samenleving vergrijst en heeft te maken met krimpende budgetten, technologische vooruitgang die steeds meer mogelijk maakt, een veranderende behoefte/verwachting van zorgconsumenten en een groter wordende invloed van zorgverzekeraars. Daarnaast worden we geconfronteerd met een mondiale trend die onze eigen dagelijkse agenda steeds dominanter gaat beïnvloeden, de energietransitie: onafwendbaar, onontkoombaar en onacceptabel om je niet op voor te bereiden. De kosten van niet-handelen zullen ons als burger te hoog worden en de zorgsector zal dat gaan merken terwijl we graag samen de zorg vooruit willen helpen.

Om het hoofd te bieden aan genoemde maatschappelijke trends zal de impact van technologie steeds belangrijker worden en zo dus ook het lobbyen voor en managen van het verduurzamen van bouwgerelateerde processen. Energieneutrale technologie als basisfunctie voor het borgen van comfort in een gebouw maar ook als middel voor het verlenen van zorg aan patiënten en cliënten.

Niet voor niets heeft het NVTG Voorjaarscongres 2019 het thema "Energietransitie betekent investeren en innoveren". Op donderdag 11 april 2019 zal tijdens het NVTG Voorjaarscongres aandacht worden gegeven aan het verduurzamen van bouwgerelateerde processen en de aanstaande energietransitie.


BENG,Nationale Milieu Database en WELL

Naast een positieve invloed op de BENG-eisen, worden de fermacell® Gipsvezelplaten opgenomen in de Nationale Milieu Database. Dat betekent dat het voorschrijven en toepassen van fermacell® Gipsvezelplaten een positieve invloed heeft op de milieuprestatie van gebouwen. Fermacell is een zeer duurzaam product, wat enkel bestaat uit gerecycled papier, gerecycled gips en water.

Ook voor het WELL keurmerk -wat ingaat op een gezond binnenklimaat van gebouwen-, biedt Fermacell goede perspectieven. De gipsvezelplaten zijn namelijk bio-based en hebben een accumulerend en vochtregulerend vermogen. Als het te vochtig is in een ruimte, neemt de plaat het vocht op en staat het vervolgens bij een drogere periode weer af. Hierdoor wordt de behaaglijkheid van het gebouw gedurende het hele jaar sterk verbeterd. Kortom: voor gebouwen waar duurzaamheid in de meest brede zin gevraagd wordt, levert Fermacell een zeer positieve bijdrage.


Kwaliteit

Fermacell wil haar bijdrage leveren aan een duurzame wereld door het ontwerpen en ontwikkelen van producten op basis van veilige en volledig herbruikbare materialen. De kwaliteit van onze producten beperkt zich niet alleen tot de tastbare eigenschappen van het product, maar heeft ook betrekking op het effect ervan voor mens en milieu, in de breedst mogelijke zin.

Fermacell bereikt de beproefde kwaliteit door een overtuigend totaalconcept, dat bij de productie begint. Fermacell® Gipsvezelplaten bestaan uit gips en papiervezels die beide worden gewonnen uit een recyclingsprocedé van afvalmaterialen. Een homogeen mengsel van deze twee natuurlijke grondstoffen wordt op een computerbestuurde productiestraat na toevoeging van water – zonder andere bindmiddelen – onder hoge druk tot stabiele en reukneutrale platen geperst, gedroogd en op maat gesneden. Dit is een innovatief en ecologisch verantwoord productieproces met uiterst strenge kwaliteitscontroles (o.a. KOMO/ KIWA).


Verantwoorde productie, verantwoord product

Fermacell® Gipsvezelplaten bestaan uit gips en papiervezels, die via een recyclingprocédé uit oud papier worden gewonnen. Na vermenging en toevoeging van water persen wij de grondstoffen onder hoge druk tot oersterke homogene afbouwplaten. De platen worden hierna gedroogd, geschuurd, geïmpregneerd en op maat gezaagd. Dit innovatieve en ecologisch verantwoorde productieproces staat onder strikte kwaliteitscontroles. Het gerenommeerde Oostenrijkse Instituut voor Bouwbiologie onderzocht de gebruikte stoffen, het productieproces en het eindproduct en concludeert dat gipsvezelplaten van fermacell in belangrijke mate bijdragen aan een gezondere, betere leefomgeving. Fermacell® Gipsvezelplaten voldoen dus niet alleen aan hoge kwaliteitseisen, maar zijn ook bouwbiologisch verantwoord: beter voor het milieu, beter voor de mens.

Fermacell is een afbouwplaat, een brandwerende plaat en een plaat voor vochtige ruimtes tegelijk. De samenstelling van het materiaal van fermacell wordt door het proefrapport van het “Institut für Bautechnik, Berlin (nicht brennbare Baustoffe der Klasse A 2 - Prüfzeichen PA-III 4.6) aangetoond. Door een producttest heeft het “Österreichische Institut für Baubiologie, Wien” de fermacell® Gipsvezelplaat als bouwbiologisch aan te raden ingeschaald. Van het “Institut für Baubiologie Rosenheim GmbH” werd op basis van de uitstekende testresultaten aan alle nederzettingen voor het product fermacell een keurmerk verleend. Ook het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) constateerde dat het gebruik van fermacell afbouwplaten vanuit bouwbiologisch en bouwecologisch oogpunt als een bij voorkeur toe te passen product (klasse 1b) aan te merken valt.


Bedrijvenmarkt

Fermacell is aanwezig op stand #6.


Sprekersprogramma

De congrescommissie heeft een mooi sprekersprogramma samengesteld.

Naast Diederik Samsom, oud-politicus en voorzitter Klimaattafel Gebouwde omgeving, is ook keynote speaker Cathy van Beek aanwezig en is er een duopresentatie van MUMC & RoyalhaskoningDHV.

Bekijk hier het volledige sprekersprogramma van het NVTG Voorjaarscongres 2019en schrijfu meteen in:


Congreslocatie

Het congres vindt plaats in Conference Centre Koningshof, Locht 117 in Veldhoven.

×