Veelgestelde vragen

fermacell met Casco 2020 in VIBA-Expo

13-5-2014
In samenwerking met Houtbouw ’t Zand presenteert fermacell in de VIBA-Expo in de Gruyter fabriek in Den Bosch het “Casco 2020”-systeemmodel.

 

 

 

VIBA-Expo


De Stichting VIBA-Expo is op 27 januari 1995 opgericht met als doel het "realiseren van voorlichting en informatieactiviteiten door en ten behoeve van bedrijven, consumenten, overheden en instellingen werkzaam binnen het concept gezond, mens- en milieubewust bouwen, wonen en werken.” VIBA-Expo heeft in Den Bosch een van de grootste permanente exposities in Europa's van duurzame planontwikkeling, ontwerp en realisatie, ingericht voor zowel professionals, overheden als particulier consumenten. In twee grote hallen presenteren zich bijna 100 architecten, bouwbedrijven, producenten en dienstverleners. Groepen kunnen op afspraak een begeleide rondleiding krijgen. In het auditorium vinden regelmatig lezingen en symposia plaats. Thematisch wordt ingespeeld op vernieuwende mogelijkheden als De Brabant Woning, Frisse Scholen, Innovatief Groen.
VIBA-Expo fungeert hierbij als neutrale, niet op winst gerichte, partij die signalen opvangt, interpreteert en doorgeeft aan de doelgroepen.

 

Voor de komende jaren wil VIBA-Expo hét aanspreekpunt zijn van een duurzame ontwikkeling in het bouwen, wonen, werken en recreëren. Steeds gericht op een duurzame balans tussen People, Planet en Profit (Welzijn, Ecologie en Economie). Het bouwen, wonen, werken en recreëren moet daarbij betaalbaar, gezond en milieuvriendelijk zijn.

 

Momenteel zijn vooral renovatie, energiebesparing en participatie van burgers actueel. Bemoeienis van veel bedrijven en instellingen gebeurt grotendeels vanuit sectorale belangen. Een duurzame oplossing kan alleen het hoogste rendement halen met een integrale aanpak van gebiedsontwikkeling, ontwerp tot uitvoering en nadien beheer. Dat vergt een andere manier van planvorming, investeren, financieren en organiseren. Daar ligt nu de ambitie van VIBA-Expo: uitbouw van zijn kenniscentrum tot een center of excellence van de duurzame ontwikkeling in bouwen, wonen, werken en recreëren. VIBA-Expo kan en wil een verbindende schakel zijn voor de informatie-uitwisseling op het gebied van de duurzame ontwikkeling en zich beschikbaar stellen als procesinitiator, -begeleider en/ of toetser.

 

 

In samenwerking met Houtbouw ’t Zand presenteert fermacell “Houtbouw Casco 2020”: een gegarandeerd luchtdicht HSB-systeem, voor nieuwbouw en renovatie.

 

 

 

 

 

Casco 2020


Onder de noemer Houtbouw Natuurzaam maken wij ons op voor 2020, het jaar waarin we alleen nog energieneutrale woningen mogen bouwen met een EPC van 0,0 volgens het dan geldende Bouwbesluit. Samen met onze leveranciers hebben wij het “Houtbouw Casco 2020” ontwikkeld en wij kunnen dit snel en betaalbaar realiseren. Gaat u voor duurzaam, lage CO2 uitstoot en misschien zelfs wel een passiefhuis? Dan past: “Casco 2020” prima in uw plannen! Het is een grote sprong vooruit en een zeer verantwoorde keuze.

 

 

 

×