Veelgestelde vragen

FERMACELL in Expertpanel "Brandveiligheid bestaande woningen"

27-8-2012
Het themanummer Brand/Veiligheid 2012 van het Magazine Stedebouw & Architectuur is uit. Met o.a. een expertpanel over brandveiligheid bestaande woningen. Aan dit nummer verleende ook FERMACELL haar medewerking, via Larson van Dijk als expertpanellid.

 

Het nieuwe Bouwbesluit treedt 1 januari 2012 in werking. Met verstrekkende gevolgen, ook voor de brandveiligheid.

Stedebouw & Architectuur organiseerde een expertpanel over het nieuwe Bouwbesluit en brandveiligheid. Wat zijn de plussen en wat de minnen? En hoe zit het met de nieuwe visie van de rijksoverheid op brandveiligheid en het Bouwbesluit 2012: is die omslag (minder regels, nadruk op risicobenadering en meer verantwoordelijkheid voor de burger) terug te vinden in het Bouwbesluit 2012?
×