Gipsvoegmethode platen met rechte kant (RK)

fermacell gipsvoegmethode platen met rechte kant (RK)

fermacell Gipsvezelplaten kunnen alleen met fermacell Voegengips worden gevoegd. Met fermacell Voegengips wordt een sterke stabiele verbinding tussen de twee platen gemaakt die niet scheurt.

Voor platen die worden afgevoegd met de gipsvoegmethode, dient de voegbreedte tussen de fermacell platen de helft van de plaatdikte te bedragen. Deze tussenruimte is afhankelijk van de plaatdikte:

  • 5 mm bij 10 mm
  • 7 mm bij 12,5 mm
  • 8–9 mm bij 15 mm of 18 mm

De voegen dienen voor het afvoegen stofvrij te zijn. Er mag pas worden afgevoegd als de platen vrij zijn van bouwvocht. Als er in de ruimte ook afwerkvloeren (bijvoorbeeld cement of anhydriet) worden toegepast, dan dienen de fermacell platen pas na het drogen hiervan te worden afgevoegd.


Met het afvoegen van de fermacell Gipsvezelplaten mag dus pas worden begonnen als de platen zelf droog genoeg zijn. Dat wil zeggen, een restvocht hebben van ≤ 1,3 %. Indien gietasfalt op de vloer wordt aangebracht, mag met het afvoegen pas worden begonnen, nadat het gietasfalt is afgekoeld.


De temperatuur en luchtvochtigheid dienen na het voegen zo constant mogelijk te worden gehouden. Grote en snelle wisselingen hierin kunnen leiden tot ongewenste vormverandering, waardoor spanningsscheuren kunnen ontstaan. Ook na het afvoegen van de wanden of plafonds moet langdurige blootstelling aan vocht worden vermeden.


De gipsvoegmethode kan normaal gesproken, worden toegepast zonder wapeningsband. Alleen bij speciale (dikkere) afwerkingen kan fermacell Glasvlies wapeningsband nodig zijn (bijvoorbeeld bij structuurpleister).


Achter een voeg die met de voegengipsmethode wordt afgewerkt en waarbij een stootbelasting of consolelast is te verwachten, zal een ondersteuning nodig zijn. Dit betekent dat bij deze horizontale naden in wanden een horizontale regel of strook fermacell achter de horizontale voeg moet worden toegepast. De te verbinden platen dienen beide aan deze regel te zijn bevestigd.

Bereiding van de fermacell Voegengips

Schone emmers en schoon gereedschap gebruiken

Voegengips in het water strooien

Voegbreedte van 5 – 9 mm of ½ maal de plaatdikte met fermacell Voegengips

  • Schone emmer, schoon gereedschap en schoon water gebruiken.
  • Mengverhouding: ca. 1 kg voegengips in ca. 0,6 liter water.
  • Ca. 2 – 5 minuten onberoerd laten staan.
  • Daarna roeren tot het mengsel klontvrij is (geen mixer gebruiken).
  • Wanneer het mengsel te dun is, voegengips nastrooien (wanneer men de pleisterspaan verticaal houdt, mag het mengsel er niet afglijden.
  • De aangemaakte voegengips kan gedurende 35 minuten worden verwerkt.

Let op:
Door achtergebleven, hard geworden gipsresten in de emmer wordt de nieuw aangemaakte voegengips aanzienlijk sneller hard.

Achteraf geen water toevoegen. Dit vermindert de sterkte van de voegengips aanzienlijk.


Wanneer de voegengips stijf begint te worden, stoppen met de verwerking.

Voegen en bevestigingsmiddelen afvoegen

Oneffenheden vlak maken door fijnschuren

Het afvoegen bestaat uit twee arbeidsgangen, zonder gebruikmaking van wapeningsstroken. De eerste laag dient droog te zijn voordat de tweede laag wordt aangebracht.

 

Met een metalen pleisterspaan worden de voegen volledig gevuld met fermacell Voegengips en daarna glad getrokken. De fermacell Voegengips moet over de volle plaatdiepte in de voegen worden gedrukt. Om aan weerszijden een goede hechting te garanderen, wordt het gips tegen één plaatzijde gedrukt en aan de tegenoverliggende zijde afgetrokken (visgraatpatroon).

 

Ook de plekken waar de bevestigingsmiddelen zijn aangebracht en eventuele beschadigingen worden afgevoegd. Oneffenheden kunnen na de verharding van de eerste laag worden geschuurd (met schuurpapier, korrelgrootte 60). Nadat eventueel stof is verwijderd, kan de tweede laag aangebracht worden. Afhankelijk van de gestelde vlakheidseis en de montagewijze van de wand kunnen eventuele extra finishlagen noodzakelijk zijn.

Verbruik van fermacell Voegengips voor verdiepingshoge platen

Plaatdikte Verbruik in kg per m2 fermacell oppervlak Verbruik in kg per strekkende meter

10 mm

0,1

0,2

12,5 mm

0,2

0,2

15 mm

0,3

0,3

18 mm

0,4

0,5