Gipsvoegmethode platen met afgeschuinde kant (AK)

Bij de AK-voegtechniek worden platen met een AK-langskant gebruikt. Deze platen hebben over een gebied van circa 40 mm een verdiept gedeelte. De platen worden beide stotend (vrije tussenruimte 0,5 –1,0 mm) gemonteerd op het regelwerk. Bevestigingsmiddelen dienen circa 1 mm onder het af te voegen oppervlak te zitten. Randafstand van de diverse bevestigingsmiddelen (schroeven, nagels of nieten) dient 12 mm te zijn. Pluimen van schroefgaten, e.d. verwijderen.


De platen mogen worden afgevoegd als het restvochtgehalte in de plaat onder 1,3 % ligt en blijft. Dit restvochtgehalte wordt normaliter gehaald als de platen gedurende 48 uren worden blootgesteld aan een relatieve vochtigheid van ten hoogste 70 % en een luchttemperatuur boven de 15 °C. Als in de ruimte ook natte dekvloeren voorzien zijn, kunnen de fermacell Gipsvezelplaten pas na het uitdrogen daarvan worden afgevoegd.

De temperatuur en luchtvochtigheid dienen na het voegen zo constant mogelijk te worden gehouden. Grote en snelle wisselingen hierin kunnen leiden tot ongewenste vormverandering, waardoor spanningsscheuren kunnen ontstaan. Ook na het afvoegen van de wanden of plafonds moet langdurige blootstelling aan vocht worden vermeden. Het afvoegen van de AK-voeg gebeurt normaliter in twee arbeidsgangen.


Zorg ervoor dat de voeg goed stofvrij is. Men begint met het aanbrengen van het zelfklevende fermacell Gaasband AK (maaswijdte 2,5 × 2,5 mm, breedte 60 mm) op het midden van de voeg in het verdiepte gedeelte. De eerste arbeidsgang van het afvoegen geschiedt door het volledig vullen van het verdiepte gedeelte de fermacell Voegengips. Let hierbij dat de kelkvoeg achter het gaasband volledig gevuld wordt door de fermacell Voegengips door het gaasband te drukken.

 

Bij het drogen van de fermacell Voegengips zal het iets inklinken. Deze inklinking dient met de tweede arbeidsgang vlak te worden gestreken.
Indien noodzakelijk voor de eindafwerking, na droging, breed afvoegen met fermacell Kant-en-klaar finish. Met 1 kg fermacell Voegengips kan ca. 5 – 6 m¹ voeg en daarbij horende schroefgaten worden afgevoegd. Een zak voegengips is voldoende voor circa 35 m² wandoppervlak, bij een plaatbreedte van 1,20 meter en verdiepingshoge platen. Boven deur- en raamkozijnen dient te worden ”gevlagd”.


Bij het plaat-in-plaat nieten van platen met een afgeschuinde kant, moet er rekening mee worden gehouden dat de nietlengte niet langer is dan de gezamenlijke dikte van de te verbinden platen.


Advies is om direct naast de AKvoegverdieping te bevestigen.

Voegvarianten

1. Tweezijdige AK kanten met fermacell Gaasband AK en fermacell Voegengips

2. Tweezijdige AK kanten met fermacell Glasvlies wapeningsband of fermacell Papier wapeningsband AK en fermacell Voegengips

3. Eenzijdige AK kanten met rechte kant en fermacell Voegengips

 

 
Bij het op maat maken van de plaat kunnen de ”zaag-, insnijd- en breektechnieken” worden gebruikt.

Voegvariant 1: Tweezijdige AK kanten met fermacell Gaasband AK en fermacell Voegengips

Voegvariant 1

Het afvoegen van de AK-voeg geschiedt normaliter in twee arbeidsgangen.


1. Zorg ervoor dat de voeg goed stofvrij is.
2. Men begint met het aanbrengen van het zelfklevend fermacell Gaasband AK (maaswijdte 2,5 × 2,5 mm, breedte 60 mm) op het midden van de voeg in het verdiepte gedeelte.
3. Bij het drogen van de fermacell Voegengips zal het iets inklinken. Deze inklinking moet met de tweede arbeidsgang worden vlak gestreken.

Voegvariant 2: Tweezijdige AK kanten met fermacell Glasvlies wapeningsband of fermacell Papier wapeningsband AK en fermacell Voegengips

Voegvariant 2

1. Zorg ervoor dat de voeg goed stofvrij is.
2. Men begint met het aanbrengen van het zelfklevende fermacell Gaasband AK (maaswijdte 2,5 × 2,5 mm, breedte 60 mm) op het midden van de voeg in het verdiepte gedeelte. Dit vormt de plaklaag voor het papierband.

3. Aanbrengen papierband door deze door punt 1 te drukken
4. Bij het drogen van de fermacell Voegengips zal het iets inklinken. Deze inklinking moet met de tweede arbeidsgang worden vlak gestreken.

Voegvariant 3: Eenzijdige AK kant met rechte kant en fermacell Voegengips

Voegvariant 3

1. Zorg ervoor dat de voeg goed stofvrij is.
2. Men begint met het aanbrengen van het zelfklevende fermacell Gaasband AK (maaswijdte 2,5 × 2,5 mm, breedte 60 mm) op het midden van de voeg in het verdiepte gedeelte. Dit vormt de plaklaag voor het papierband.
3. Aanbrengen papierband door deze door punt 1 te drukken
4. Bij het drogen van de fermacell Voegengips zal het iets inklinken. Deze inklinking moet met de tweede arbeidsgang worden vlak gestreken. 5 –9 mm (0,5 x plaatdikte)

5. Ook de plekken waar de bevestigingsmiddelen zijn aangebracht en eventuele beschadigingen worden afgevoegd.