Renovatie

“halve-doos-in-doos-concept”

fermacell introduceert op de Bouwbeurs 2013 het “halve-doos-in-doos-concept”

Maximale woon- en woningwaardevermeerdering met minimale kosten


De Nederlandse woningvoorraad bevat grote aantallen flats, portiekwoningen en appartementencomplexen die niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Voor een snelle en efficiënte renovatie introduceert fermacell het ‘halve-doos-in-doos-concept’. Een revolutionaire droogbouwoplossing die hedendaagse comfort geeft aan verouderde woningen.

De unieke materiaaleigenschappen van de fermacell Gipsvezelplaten maken het mogelijk om in renovatiewoningen nieuwbouwniveau (K=3) te realiseren door woningscheidende wanden aan slechts een zijde van een systeemwand te voorzien. Daarmee wordt aanzienlijk bespaard op materiaal en manuren ten opzichte van de traditionele doos-in-doos-oplossing. Zonder in te leveren op kwaliteit! Bovendien is het verlies aan verhuurbaar oppervlak minimaal. De systeemoplossingen die fermacell binnen het halve-doos-in-doos-concept ontwikkelde voor vloeren, plafonds en wanden, zijn uitgebreid onderzocht. Ze voldoen, mits juist toegepast, aan de eisen die het Bouwbesluit stelt op het gebied van geluidsisolatie, brandwerendheid en thermische isolatie.

 

Renoveren volgens het halve-doos-in-doos-concept van fermacell:

  • Tot Bouwbesluitniveau (K=3)
  • Minder manuren
  • Minder materiaal
  • Minimaal verlies aan verhuurbaar oppervlak
  • Thermische verbetering ≥ Rc 3,5 m² K/W en ≥ Rc 5,0 m² K/W.

Het onafhankelijke adviesbureau Peutz voerde in 2012 een onderzoek uit naar de te verwachten geluidsisolatie van buitenwanden en woningscheidende constructies in appartementencomplexen, die gerenoveerd zijn volgens het halve-doos-in-doos-concept van fermacell. Op basis van dit onderzoek concludeert Peutz dat renovatie volgens het halve-doos-in-doos-concept in het merendeel van de doorgerekende situaties voldoet aan de huidige geluidsisolatie-eisen, zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012.

 

U kunt de bouwdetails downloaden, door in onderstaande tabel bij de bouwperiode/ -wijze met het gewenste  kwaliteitscijfer (K=2, K=3 of K=4), op de Rc-waarde te klikken.

Tip: kantel uw scherm van uw mobile device voor een betere leesbaarheid van de tabel!

 

Kwaliteitscijfer   K=2 K=3 K=4
Luchtgeluidsisolatie    DnT;A = 57  DnT;A = 52  DnT;A = 47
 Contactgeluidsisolatie    LnT;A ≥ 49  LnT;A ≥ 54 LnT;A ≥ 59
≤ 1945    
1946-1964 zie  ≤ 1945      
1946-1964 NeHoBo      
1965-1974 Muwi      
1965-1974 Gietbouw      
1975-1991 Gietbouw      

* Hierbij geldt dat de geluidsisolatiewaarde van K=3 ook bij K=4 wordt bereikt.

 

Kwaliteitscijfer K=2  = verhoogde geluidswering / comfortklasse, K=3  = Bouwbesluitniveau nieuw-/verbouw, K=4  = verhoogde geluidwering rechtens verkregen niveau (K=3 > K=4 > K=5).

 

 = halve-doos-in-doos            
 = doos-in-doos

Normen en streefwaarden geluidswering

In situaties waarin een verhoogde geluidswering wordt nagestreefd, wordt vaak gebruik gemaakt van de in de norm NEN 1070:1999 aangegeven kwaliteitsklassen voor geluidwering.
De kwaliteitscijfers bestrijken globaal de kwaliteitsniveaus van net haalbaar met de huidige techniek (K=1),  conform de huidige bouwpraktijk (K=3), tot minimaal noodzakelijk bij woningverbetering (K=5). Kwaliteitscijfer K=2 komt overeen met de verhoogde geluidswering.

Eengetalswaarden

Aansluitend op de Europese normen zijn in de huidige versie van het Bouwbesluit de ééngetalswaarden gewijzigd.
De relatie tussen de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ grootheden kan als volgt worden samengevat:
DnT;A,k ≈ Rw ≈ Ilu,k + 52 en LnT;A 59 – Ico

YouTube

fermacell in Beursjournaal dag 2 Internationale BouwBeurs 2013 (vanaf 1:42).

Persbericht

Persbericht: fermacell Halve-doos-in-doos-concept 23-4-2013

fermacell in Beursjournaal dag 2 Internationale BouwBeurs 2013

Nieuw: halve-doos-in-doos-concept fermacell voor renovatie grondgebonden woningen

Zie ook: halve-doos-in-doos-concept fermacell voor renovatie grondgebonden woningen